Mitä hallitus tekee

Serverin hallituksen jäsenet muuttuvat vuosittain ja vaikka toiminnan sisältö mukautuu aikaan niin hallituksen tehtävät muuttuu harvemmin ja hitaammin. Mikäli ainejärjestötoiminta kiinnostaa kannattaa harkita hallitustoimintaan mukaan lähtemistä. Syyskokouksessa valitun hallituksen jäsenet valitsevat hallituskautensa alussa keskuudestaan vastaavat tahot eri osa alueiden asioiden hoitamiseen, vastuualueet joista hieman selviää mitä toiminta käytännössä on:


Puheenjohtaja

Puheenjohtaja johtaa puhetta ja juo kaljaa


Varapuheenjohtaja

Avustaa puheenjohtajaa ja on puheenjohtaja jos puheenjohtaja on poissa.


Sihteeri

Sihteeri, kirjottaa pöytäkirjat puhtaaks


Edunvalvontavastaava

Edunvalvojan tehtävänä on ajaa jäsenistön etua niin tiedonkulun, tasa-arvon, opiskelun kuin kurssien sisällön osalta. Viimeisen puolen vuoden aikana pääpainona edunvalvonnassa on ollut etäopetukseen liittyvät kysymykset niin tietoturvan ja -suojan kuin opiskelijan oikeuksien suhteen. Edunvalvojaan voi olla yhteydessä, mikäli kokee esimerkiksi ongelmia opetuksen laadussa, materiaaleissa tai oikeuksien toteutumisessa. Edunvalvojaan voi ottaa yhteyttä myös esimerkiksi häirintätilanteissa. Edunvalvoja toimii välikätenä yliopiston henkilökunnan, ylioppilaskunnan ja jäsenistön välisessä vuorovaikutuksessa.


Rahastonhoitaja

Pitääkö tämä jättää tähän? Rahis perii rahoja firmoilta ja jäseniltä. Ja maksaa muiden hallituslaisten serverikulut. Ja toki pitää kirjaa näistä.


Yritysyhteistyövastaava

Yrityisyhteistyövastaavan tehtävänä on pitää yhteyttä yhteistyöyrityksiin, sekä hankkia uusia yhteistyökumppaneita. Yhteistyö yritysten kanssa voi olla mm. haalareiden tai tapahtumien sponsorointia, yhteisiä tapahtumia tai yritysvierailuja.


Tapahtumavastaava

Tapiksen homma on pitää huolta et ihmisille ei tuu jano


Viestintävastaava

Viestintävastaava pitää jäsenet perillä tulevista tapahtumista ja tiedoitteista, sekä hoitaa
järjestön sosiaalisia medioita.


Liikuntavastaava

Vastaa Serverin liikuntavuorosta ja tekee kaikkensa jotta jäsenet harrastaisivat fyysistä liikuntaa.


Ylläpitovastaava

Vastaa näiden kotisivujen päivityksestä sekä jäsenrekisterin, sähköpostilistan, hallituksen sähköpostien, hallituspilven, tenttiarkiston päivittämisestä ja ylläpidosta.


Tutorvastaava

Tuutorvastaavana toimii perinteisesti jo tuutorina ollut henkilö ja hänen tehtävänsä on järjestää kokous jossa uudet ja vanhat tuutorit voivat jakaa kokemuksiaan tuutoroinnista, siten että tulevien tuutoreiden olisi helpompi suunnitella omaa syksyään ja tulevia tapahtumia.


Serverin jäsen, oletko jo mukana ServerinOppositiossa? Se on ryhmä telegramissa jonka tarkoituksena on toimia opposition tavoin apuna ja palautteenantokanavana: https://t.me/joinchat/Byv7xlJDlwk03ip1lXAXtw