Tenttiarkisto

Serverin tenttiarkistosta löydät tietojenkäsittelytieteen perus-, aine- ja syventävien opintojen tentit. Näiden lisäksi saattaa löytyä vielä muutama tilastotieteen ja matematiikan tentti. Tenttejä lisätään sitä mukaa, kun niitä havaitaan skannattavien asiakirjojen kansiosta kopilta. Tenttejä on mahdollista myös toimittaa asianmukaisesti skannattuna sähköpostitse.

Nimeämiskäytäntö: [kurssin lyhenne]_[tentin muoto]_[päivämäärä]

Tietojenkäsittelytieteen opinnot

Perusopinnot

Aineopinnot

Syventävät opinnot

Tilastotieteen opinnot

 

Vanhoja, järjestämättömiä tenttejä [vuosi < 2013]